Pro 90 Protein – 3 components

Whey-, milk- and egg protein combined in one product

Pro 90 is a high quality combination of Milk-, Whey- and Egg Protein, making ideal use of the different properties of these protein sources.

Whey protein is easily digested and supplys the muscle with amino acids within a very short time. The body needs more time to digest Milk- and Egg protein, therefore providing amino acids over a long period of time.

Pro 90 is therefore an ideal choice as a base supply of protein for all occassions, be at for breakfast or at night before bedtime to feed the muscle overnight.

We only use approved, high quality raw materials to give you the best  product we possibly can. Pro 90 is available in 12 delicious flavours.

Pro 90

Pro 90- 3 Składnikowe białka! Białko jest niezbędne! Białka są źródłem naszej energii, a także klockami do produkcji i naprawy hormonów, enzymów i przeciwciał. Musimy brać białka do wspierania tkanki łącznej aby zrównoważyć budżet kwasowo-zasadowy i oczywiście budować nasze mięśnie.

120 PLN